اسماء فخاری فرزند استاد الیاس فخاری ، اولین بانوی تراشکار ، صنعتگر ، هنرمند و رزمی کار ایران
اسماء فخاری بانوی هنرمند ، صنعتگر و ورزشکار متولد 1368 زاده ی خطه ی فارس، شهرستان نی ریز می باشد.
او هنر سفالگری را نزد استادی پدر )الیاس فخاری (آموخت از همان ابتدا صدای صوت زیبای آیات قرآنی پدر همراه
با صدای چرخ سفالگری بر روح وجسمش جرقه های امید ونشاط وزندگی را ایجاد کرد و دستان کوچکش در آب و
خاک نوید هنرمندی بزرگ، مبتکر وخالق سر داد وی تحصیالت خود را در رشته های مهندسی کشاورزی گرایش
گل و گیاهان زینتی و حسابداری ادامه داد و مسلط به سه زبان انگلیسی ، آلمانی و فرانسوی می باشد ؛ در ورزش
رزمی موفقیت های چشمگیری داشته است که نمایش قدرت بدنیش در رشته ورزشی از او پدیده ای نو ظهور به
نمایش درآورده است و کسب عناوین برتر موجبات هجرتش از نی ریز و با عنایت به خداوند و تالش های بی وقفه
اش توانسته در زمینه های تراش cnc موفق باشد و بعنوان اولین بانوی ترشکار ایران با افتخار بدرخشد ؛می توان او
را از بینظیر ترین دختران هنرمند ، صنعتگر و تالشگر نام برد این بانوی موفق و قوی مصمم است کاری را که دیگران
هرگز به فکر انجامش نیستند انجام دهد و تمام تالشش را برای ارتقای خود و ساخت و آبادانی کشورش بکار گرفته
است او الگو و مشوقش در زندگی را پدر و مادرش می داند که با تالش و پشتکار راه رسیدن به اهداف را به وی نشان
دادند.
با موفقیت های بی نظیرش در عرصه کار و هنر برای زنان ثابت کرده است که زنان ضعیف نیستند و چه بسا می
توانند برتر از مردان افتخار آفرین و قهرمان باشند. ویژگی هایی که این بانوی موفق را از دیگر بانوان متمایز می کند
داشتن چشم انداز، مصمم بودن، تمرکز، انگیزه و از خودگذشتگی می باشد. یک بانو با داشتن چنین ویژگی هایی در
کنار تالش مستمر به باالترین درجه از موفقیت می رسد. وجود چنین بانوی موفقی به دیگر زنان جامعه دلگرمی و
امید برای پیمودن مسیر موفقیت می دهد. 

آدرس ارتباطی ما

اینستاگرام : asma_fakhari_1368

ایمیل  : info[at]banoyetarashkar[dot]ir

من اسما فخاری :

اولین بانوی تراشکار ، صنعتگر ، هنرمند و رزمی کار ایران

با عنایت خداوند و تلاش های بی وقفه توانسته ام در زمینه های تراش cnc . تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی و آپارتمانی غیر بومی و درختان مثمر ثمر انجیر و انار ، سفالگری , نقاشی و فنون رزمی موفقیت های کسب کنم

الگو و مشوق من در زندگی پدر و مادرم هستن که با تلاش و پشتکار